Kasutaja ID 48252

Üldinfo

Kasutajanimi *****
Postiaadress
Kontaktisik **** ***********
Email **************************
Telefon +372 ********
Liitunud: 21.05.2018
Hankeid korraldanud kogusummas: 1 125 €
Hankeid korraldanud: 1

Hanke võitjatele/Töödele antud hinnangud

5.0

08.07.2018

Töökiirus:
Kvaliteet:
Hind:

Korteri sisemise elektrikilbi sisu väljavahetamine (Kärdla)
Tööks oli veekahju läbi kõvasti vett saanud korterisisese elektrikilbi väljavahetamine (kindlustustööde raames) ja lisatööna selle kilbi kolmefaasiliseks ehitamine (minu kulul). Suhtlemine kulges ladusalt, kokkulepetest ja tähtaegadest peeti kinni, tööd tehti professionaalselt, töö käigus ilmnenud ootamatused said kiirelt lahendatud. Dokumentatsioon vormistati korrektselt ja kiiresti. Elektrilevi võttis tööd vastu, kolmefaasiline elekter on nüüd kasutusel. Tegu on väärt firmaga. Mina sain omad asjad hästi korda.

Hinnangutega
ettevõtete andmebaas