+ Lisa oma töö      

Otsid ehitajat "Eramu ehitus" valdkonnast?

Parima pakkumise ja teostaja leidmiseks lisa oma töö.

Abihoone ehitus

ID 47357

1340 vaatamist

Prindi

  • check Pakkumiste tegemine
    kuni 17.06.2019
  • check Võitja valik kuni
    24.06.2019
  • 3 Töö teostamine
    ja hinnang
Hanke lõpp: E, 17. juuni, 2019
Maakond: Harjumaa
Muu asula: Järveküla
Tööde algus: E, 01. juuli, 19 (Soovituslik)
Tööde lõpp: E, 30. september, 19 (Soovituslik)
Ehitusmaterjalid: Töö tegija poolt

Töö sisu

Rae vallas Järvekülas asuva krundile on vaja ehitada kahe toalise abihoone ehitusaluse pinnaga 40 m2. Hankes on hoone ehitus (s.h. kaevetööd, täitetööd, vundament, välistrassid, ehituskrunti heakorrastamine, ehitusprahti utiliseerimine), terassi ehitus, siseviimistlus, elektri ning VKKV tööd. Abihoone eelprojekt, elektri ning VKKV projektid olemas. Allpool on välja toodud hanke detailid.

ARHITEKTUUR
Hoone maht on kavandatud lähtuvalt olemasolevalt keskkonnast, ning DP-st. elamu on ühe korruseline, ilma keldrita, ehitistel on lintvundament ja kelpkatus. Hoone on projekteeritud suhteliselt lihtsa mahuna, mis tagab hoonele madala ehitusmaksumuse, samuti on projekteerimisel arvesse võetud, et hilisemad ekspluatatsioonikulud oleks võimalikult madalad. Hoone on projekteeritud abihoonena. Abihoones asuvad: Peoruum ja abiruum.

VÄLISVIIMISTLUSE EKSPLIKATSIOON
Katus: KIVIKATUS - TUMEPRUUN (sama, mis hoonel)
Fassaadkivi, pruun - Terra (sama, mis hoonel)
Raastalaudis; pruun - WOODEX TEKNOS 1805 (sama, mis hoonel) KLAASPAKETT PUITRAAMIS; Kuldne tamm (PRUUN) (sama, mis hoonel) UKS; PRUUN RR32
Plekkdetailid ja katteplekid, AKNAPLEKID; PRUUN - RR32 või analoog SADEVEETORU; PRUUN - RR32, SADEVEERENN; PRUUN RR32 või analoog TERRASS - PUITLAUD ; HALL või analoog
Sokkel - ÕÕNESPLOKK (PUHASVUUK toon HALL: Tikkurila Facade 4976) MÜÜR; HALL – LOODUSKIVI

ABIHOONE JA KINNISTU TEHNILISED NÄITAJAD
PROJEKTEERITAV
ABIHOONE
EHITUSALUNE PIND 40,0 m2
(DP- ga määratud ehitusalune pind)
EHITISEALUNE PIND 40,0 m2
KORRUSELISUS 1
ABSOLUUTNE KÕRGUS 52,1
HOONE KÕRGUS MAAPINNAST 4,4 m
HOONE PIKKUS 7,1
HOONE LAIUS 5,6
SULETUD NETOPIND 31,6 m2
EHITISE MAHT 146,0 m3

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON
Ruumi nr. Ruum Pind Seinad Põrand Lagi
Esimene korrus
101 Peoruum 25,2 m2 Värv Puit Värv
102 Abiruum 6,4 m2 Värv Betoon Värv
netopind: 31,6 m2

KONSTRUKTSIOONID
MAA-ALUSED KONSTRUKTSIOONID
Hoone rajatakse õõnesblokist vundamendile. Vundamendi alus täidetakse vajaliku kõrguseni killustik- või kruustäitematerjaliga ja tihendatakse vibraatoriga kihtide kaupa. Elamu vundamendi sein tehakse laiusega (140mm + 25mm + 140mm) (õõnesplokk, vahtpolüstürool, õõnesplokk). Taldmik tehakse betoonist laiusega 500 mm (taldmiku laius täpsustada vajadusel konstruktiivse projektiga) ja kõrgusega 200 mm ning armeeritakse vähemalt kolme 10...12 mm läbimõõduga terasvardaga 50 mm kõrgusel alumisest pinnast (pikiarmartuur). Põikarmatuur paigaldatakse peale esimest ja enne viimast plokirida. Vastavalt maapinna kõrgusele laotakse õõnesplokke. Välimisele perimeetrile paigaldada taldmiku kaitseks võimalike külmakergete vältimiseks horisontaalselt 1 meetri laiuselt, nurkades 1,5 meetri laiuselt 10...15 kraadise kaldega 100 mm vahtpolüstürooli (EPS 120F). Isolatsioonikihi all peab olema külmakerkimatut kruusa vähemalt 200 mm paksuselt. Vundamendimüüride ümbrus vajaliku kõrguseni põranda all täidetakse kruusatäitematerjaliga ja tihendatakse pinnasetihendajaga kihtide kaupa. Müüride sisemist ja välimist perimeetrit tuleb täita võrdselt, et vältida pinnase külgsurvet müürile. Vundamendi peale paigaldatakse hüdroisolatsiooniks bituumenrullmaterjal vältimaks võimalikke liitekohtade avanemist ning niiskuse kapillaartõusu (täpset vundamendi konstruktsiooni vaata jooniselt 04.

Hoone vundamendi rajamissügavus on vastavalt geoloogilisele olukorrale. Korstende alla tehakse armeeritud betoontaldmik, täpsed sõlmlahendused konstruktiivses projektis. Hoone vundamendi alla paigaldada vajadusel radoonikaitse kangas.

KARKASS
Hoone normatiivsed kasuskoormused on qk=2kN/m2; Qk=2kN, vastavalt EVS-EN 1991-1-1:2002. Välisseinte soojajuhtivus peab olema U= 0,13Wm2T. Piirdekonstruktsioonide projekteerimisel peab liiklusmüra lubatud normtase eluruumides ja nendega võrdsustatud ruumides olema vastavuses standardiga EVS 842:2003, „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”, päevasel ajal mitte suurem kui: LpA,eq,T 40 (35)dB.
Hoone üldine kandekonstruktsioon on ülesehitatud keregplokile. Katus on projekteeritud puitfermidele. Lagi kinnitub fermide horisontaaltaladele
Lahknevuste korral konstruktsioonide kirjeldustes lähtuda konstruktiivse osa projektist.

VÄLIS- JA SISESEINAD
1. Fassaadikivi 85 mm
2. Õhkvahe 30 mm
3. Poorbetoon plokk 200 mm
4. Krohv
5. Siseviimistlus

Hoone sisesein rajatakse kergplokk müüritisega (100 mm).
Hoone normatiivsed kasuskoormused on qk=2kN/m2; Qk=2kN, vastavalt EVS-EN 1991-1-1:2002.

KATUSED
Abihoone katus on projekteeritud kaldega 20o Kirjeldus katusetüüpide järgi, kirjeldust lugeda koos arhitektuursete jooniste ja pinnatüüpide joonistega:

K1
1. Katusekivi
2. Roovitus 50x75 mm
3. Distantsliist 25 mm
4. Aluskate
5. Puitsarikas 50x100 mm

VL1
1. Puistevill 300 mm
2. Fermid 50x100 mm
3. Ehituskile
4. Metallroov
5. Kipsplaat 13 mm

Juurdepääs katusele tagada eemaldatava redeliga. Korstna teenindamiseks paigaldada käigutee. Sademeveed juhitakse mööda vihmaveerenne vihmaveetorudesse, kust need immutatakse maapinda.

TREPID
Hoone terrass ehitatakse välja immutatud puidust, kandvaks karkassiks kasutatakse 50x100mm puitprusse ja terrassilauaks kasutatakse 28x120 mm immutatud lauda.

AKNAD JA UKSED
Aknad ja välisuksed valmistatakse puit-alumiiniumist. Hoonete välisuksed on niiskuskindlad ja soojustatud. Ukse- ja aknatüübid ja suurused vastavalt uste akende spetsifikatsioonile.

KORSTNAD
Hoone korsten moodulkorsten. Korstna läbiviigud läbi lagede ja katuse on projekteeritud nii, et korstnad on eraldatud hoone tarinditest, st. korstna ja hoone konstruktsiooni vahel on minimaalselt 100 mm vahe, mis on soojustatud kivivillaga. Kivivilla tihedus on 100 kg/m3.

KÜTE JA VENTILATSIOON
Abihoone küte on lahendatud õhk-õhk soojuspumba ja kaminaga. Abihoone ventilatsioon on lahendatud lokaalselt õhutusklappidega.

VEEVARUSTUS, KANALISATSIOON JA SADEVESI
Üldandmed
Kinnistul on olemasolevad vee ja kanalisatsiooniühendused ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga. Projekteeritava abihoone reovesi juhitakse kinnistu ol.olevasse kanalisatsioonikaevu ja veevarustustorustik ühendatakse peale elamu olemasolevat veemõõdusõlme.

Küte
Abihoone varustatakse õhk-õhk tüüpi soojuspumbaga.
Soojuspumbana kasutada nt. Mitsubishi MSZ-LN25.
Antud soojuspump võimaldab soojuspumba viia säästlikule kütterežiimile alates +10 °C, seadistatav temperatuurivahemik +10 - +31 °C.
Soojuspumba seadmed paigaldada vastavalt tootjapoolsele juhendile.

Veevarustuse välisvõrk
Kinnistu piiril on olemasolevad veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumispunktid.
Ol. olev elamu on ühendatud ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniga.
Abihoone ühendatakse ühisveevärgiga peale olemasoleva hoone veemõõdusõlme.
Ühendustorustik olemasolevast veemõõdusõlmest kuni abihooneni on ettenähtud veevarustuse survetorudest DE25PE. Veetorustikud ühendada elektrikeevisliitmikutega.
Välisveetorustiku peale paigaldada märkelint „Vesi“.
Kinnistu veetorustik paigaldada vähemalt 1,8 m sügavusele maapinnast toru peale mõõdetuna.
Peale torustiku väljaehitamist teostada survekatse.

Reovee kanalisatsioonivõrk
Projekteeritavale abihoonele on ettenähtud kaks kanalisatsiooni väljaviiku.
Paigaldatakse isevoolsed kanalisatsioonitorustikud De110PVC SN8 ja kontrollkaevud D315. Projekteeritav kanalisatsioonitorustik ühendatakse kinnistu ol.oleva kanalisatsioonikaevuga.
Ol. olevate kanalisatsioonikaevude põhja kõrgused kontrollida enne ehituse algust kohapeal ja täpsustada proj. kanalisatsioonitoru liitumise kõrgusmärk. Projekteerimise hetkel kaevude sügavuse andmed puuduvad.
Kui kanalisatsioonitorustiku peale jääb täitepinnast alla 0.8m, soojustada torustik pealt 50mm Styrofoam soojustusplaatidega.
Torustiku peale piki toru telge, toru pealt mõõdetuna 0,4 m kõrgusele
paigaldada märkelint "Kanalisatsioon"

Veevarustus
Siseveetorustik paigaldatakse konstruktsioonidesse Wirsbo-pex torudest kaitsehülsis, vastavalt tootjapoolsetele paigaldusjuhistele. Nähtavale jäävad torustikud monteerida Alupex torudest seina pealselt.
Sanitaarseadmete ühendustorud varustada kruviventiiliga.
Kraanikausi alla paigaldada el. boiler soojavee saamiseks.
Kinnituste vahekaugused peavad vastama kehtivatele normidele ja toru tootja soovitustele.
Hoone varustada terrassil välisveevõtu kastmiskraaniga, kust saab teostada ka talvist torustiku tühjendamist.
Enne ekspluatatsiooni võtmist torustik survestada ning seejärel läbi pesta.
Paigaldamisel järgida RYL 2002 nõudeid.

Kanalisatsioon
Kanalisatsiooni sisetorustikena kasutada PP S14 ja 16 kanalisatsioonitorusid vastavalt standardile EN 1451.
Reovee sisetorustike soovitavad kalded võtta D75 - 0,02 ja D50...32, - 0,03. Torustik paigaldatakse võimalusel konstruktsioonide sisse.
Trappidena kasutada ujuva haisulukuga trappe.
Torude ühendamine tuleb teostada järgides kehtivaid norme ja torutootja eeskirju.
Torude ühendamine tuleb teostada järgides kehtivaid norme ja torutootja eeskirju. Läbiminekul piiretest pöörata tähelepanu läbiviiguava tihendamisele ja müra summutamisele. Müra levimise vältimiseks ei tohi toru olla vahetus kontaktis tarindiga.


ELEKTER JA NÕRKVOOL
TUGEVVOOLU VÄLISVÕRK
Abihoone elektrivatustus võetakse olemasolevad eluhoone peakilbist. Eluhoone liitumispunkt jääb olemasolev.
Liitumiskaabel paigaldatakse eluhoone peajaotuskilbist PJK abihoone jaotuskilbini JK.1. Liitumiskaabliks on alumiiniumkaabel FXQJ 4x4/4.
Kaabel paigaldatakse 0,7m sügavusele pinnasesse B-kategooria kaablikaitsetorusse. Paigutamisel tagada nõutud vahemaad teiste kommunikatsioonidega. Kaablid märgistatakse mõlemast otsast skeemijärgsete tunnustega.
Kaabelliinide trasside teele jääv pinnas taastada seisundisse, mis oli enne tööde alustamist. Pinnas tihendada maapind siluda, muru taastada. Hoovi kõvakatte alla jääv trassi osa tihendada kahel kõrgusel ja asfaltkate taastada.
Võimaluse korral teostada trasside ehitus enne üldiste haljastustööde algust.

HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS
Abihoone elektrivatustus võetakse olemasolevad jääb olemasolev.
Tugevvoolupaigaldise liik II
Liitumispunkt Ol.oleva hoone peakilbist
Toitesüsteem L1,L2,L3,N,PE
Jaotussüsteem L1,L2,L3,N,PE
Pingesüsteem 3*230/400 V, 50 Hz
Planeeritav abihoone peakaitse 3x16A

MADALPINGE PEAJAOTUSSÜSTEEMID
Hoone abiruumi (102) paigaldatakse abihoone jaotuskeskus JK.1, millest toidetakse hoone elektritarbijaid.
Liitumiskaabel paigaldatakse eluhoone peajaotuskilbist PJK abihoone jaotuskilbini JK.1. Liitumiskaabliks on alumiiniumkaabel FXQJ 4x4/4.
Kaabel paigaldatakse 0,7m sügavusele pinnasesse B-kategooria kaablikaitsetorusse.

JAOTUSKESKUSED
Abihoone jaoutuskilp paigaldatakse abiruumi seinale pinnapealselt. Kilp on kahesektsiooniline, ühe sisestusega, teostatakse TN-S süsteemis pingele 3x230/400V. Kilbi teine sektisoon on nõrkvooluseadmetele. Kilbi kaitseaste on IP31. Kilbist väljuvate grupiliinide kaitseks kasutatakse kaitselüliteid. Kilbis asuvad kaitselülitid tehnoloogilistele seadmetele, pistikupesadele, valgustusele. Pistikupesad, niiskete ruumide valgustus, välisvalgustus ja hoonevälised seadmed on lisaks kaitstud rikkevoolukaitsmega.
Kilbi teine sektsioon on nõrkvooluseadmetele. Kilbi sektsioonid peavad olema eraldatud, nõrkvoolusektsioonis peab olema seadmeriiul.
Kilbi ukse siseküljel peab olema kilbiskeem. Kilbi ees peab olema vaba teenindusruumi 1 m.
Peakilbist abihoone jaotuskilpi paigaldatakse toitekaabel FXQJ 4x4/4. Kaabel paigaldatakse pinnasesse.

KAABLITEED
Kaabeldus teostatakse üldjuhul 5- ja 3-sooneliste vaskkaablitega (juhistikusüsteem TN-S). Installatsioon teha kogu hoones peidetult hoone konstruktsioonides.
Kõikides sisepaigaldistes peavad juhtmed ja kaablid olema vasksoontega ja halogeenivaba isolatsiooniga. Valgustite, pistikupesade, kütteseadmete, ventilatsiooniseadmete või teiste jõuseadmete jaotusliinide ehitamiseks kasutatud kaablitel peab olema eraldi maandusjuht. Toitekaablina kasutatakse maakaablit AXPK Plus. Välised toiteliinid teostatakse kaabliga FXQJ.
Betoonpõrandates ning betoonlagedes paigaldatakse kaablid kogu ulatuses plasttorusse või kõrisse. Vaheseintes paigaldatakse kaablid peidetuna hoone konstruktsioonidesse. Harutoosid peavad asuma nähtaval kohal ning peab olema tagatud nende teenindamise võimalus. Ühendused harutoosides ja karbikutes teostatakse spetsiaalsete ühenduskübaratega.

NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK
Sidekaabel paigaldatakse eluhoone majajaotlast abihoone jaotuskilbini JK.1. Sidekaabliks on Cat6 Out U/UTP, LSZH.
Kaabel paigaldatakse 0,7m sügavusele pinnasesse B-kategooria kaablikaitsetorusse. Paigutamisel tagada nõutud vahemaad teiste kommunikatsioonidega. Kaablid märgistatakse mõlemast otsast skeemijärgsete tunnustega.

HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS
Käesoleva projektiga on lahendatud järgmised nõrkvoolusüsteemid:
• Telefoni- ja andmesidesüsteemid
• TV-süsteemid
• Valve- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Pildid, video ja failid

Hanke korraldaja: eraisik ID36275

Pakkumised

Pakkumisi kokku: 1    

Ettevõte Summa Käibemaks Ettemaks Lisatud Vestlus
Private ID51401 7 000,0 € Hinna sees Hinna sees Ei soovi 18.05.2019 Vestlus (0)

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID51401 ) :

Firma nimi: ****** **
E-mail: ******************
Telefon: ********
Kontaktisik: ******* *******
Asukoht: ************* ***********
Käive: 0.00
(periood 01.10.2023 - 31.12.2023)
Töötajaid: 1
(seisuga 31.12.2023)
Asutatud: 2018
MTR: Andmed puuduvad
Maksuvõlg: 366,40 € (seisuga 04.03.2024)
Antud ettevõte pole veel ühtegi hinnangut saanud

Hinnanguid: 0
Tehtud tööde pildid: 0

Küsimused hanke korraldajale

Hanke korraldajale ei ole veel küsimusi esitatud.

Lisa küsimus

Lisa küsimus

Minu pakkumine

%

Reeglid

Pakkumise kirjelduse väli on mõeldud pakkumise detailsemaks lahti kirjutamiseks. Pikema teksti mugavaks sisestamiseks klikkige kasti paremal ülaservas oleval ikoonil.
Pakkumist tehes on keelatud postitada enda kontaktandmeid (nimi, telefon, aadress jne). Me jälgime ja analüüsime pakkumisi, et vältida pettuseid ja reeglite rikkumisi.
Rikkumise puhul kasutajakonto blokeeritakse.

 

Teisi töid samas valdkonnas

Valdkonnas "Eramu ehitus" on 2 aktiivset tööd

no-img Pilt puudub

ehitamine

Asukoht: Harjumaa, Järveküla
Aega jäänud: 11p 14h
Tehtud pakkumisi: 5

no-img Pilt puudub

Eramu rekonstrueerimine (KredExi toetatavas mahus)

Asukoht: Viljandimaa, Viljandi
Aega jäänud: 16p 14h
Tehtud pakkumisi: 0

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge
 
Minu pakkumine
%

Reeglid

Pakkumise kirjelduse väli on mõeldud pakkumise detailsemaks lahti kirjutamiseks. Pikema teksti mugavaks sisestamiseks klikkige kasti paremal ülaservas oleval ikoonil.
Pakkumist tehes on keelatud postitada enda kontaktandmeid (nimi, telefon, aadress jne). Me jälgime ja analüüsime pakkumisi, et vältida pettuseid ja reeglite rikkumisi.
Rikkumise puhul kasutajakonto blokeeritakse.