+ Lisa oma töö      

Otsid ehitajat "Ehitusprojektid" valdkonnast?

Parima pakkumise ja teostaja leidmiseks lisa oma töö.

Hange on lõppenud!

Võitjaks osutus kasutaja ID 46826

Korraldaja hinnang tehtud tööle

5.0
28.02.2020
Töökiirus: 12345
Kvaliteet: 12345
Hind: 12345

Töö kiire ja hea. Suhtlus sujus samuti kenasti.

Eramaja ehitusprojekti koostamine

ID 49239

1708 vaatamist

Prindi

  • check Pakkumiste tegemine
    kuni 21.10.2019
  • check Võitja valik kuni
    28.10.2019
  • 3 Töö teostamine
    ja hinnang
Hanke lõpp: E, 21. oktoober, 2019
Maakond: Pärnumaa
Muu asula: Tori vald, Are
Tööde algus: E, 28. oktoober, 19 (Soovituslik)
Tööde lõpp: T, 31. detsember, 19 (Soovituslik)
Ehitusmaterjalid: Töö tegija poolt

Töö sisu

Vaja koostada ehitusprojekt 1-korruselise eramaja (152 m2) ehitusloa saamiseks. Lisades on veebitarkvara abil koostatud majaplaani joonis. Geoalust veel koostatud ei ole.

Palun hinnapakkumist tehes välja tuua, milliseid osasid projekt sisaldab ning kas hinnale lisandub käibemaks.

Projekteerimistingimused:

1.2 EHITUSLIKUD JA ARHITEKTUURSED NÕUDED
1.2.1 HOONESTUSALA: vt. lisa – „Asendiskeem“.
1.2.2 KINNISTU SIHTOTSTARVE: elamumaa 100 %.
1.2.3 HOONETE SUURIM LUBATUD EHITISEALUNE PIND: 160 m2 (vastavalt taotlusele).
1.2.4 HOONE SUURIM LUBATUD KORRUSELISUS: 1 korrus (vastavalt taotlusele).
1.2.5 HOONE SUURIM LUBATUD KÕRGUS: 6,0 m (vastavalt taotlusele).
1.2.6 HOONETE LUBATUD SIDUMISKÕRGUS: vastavalt projektile.
1.2.7 HOONETE MINIMAALNE LUBATUD TULEPÜSIVUSKLASS: TP3
1.2.8 KATUSEKATE: vastavalt ehitusprojektile.
1.2.9 AVATÄITED: vastavalt ehitusprojektile.
1.2.10 TEED JA JUURDEPÄÄS: teelt.
1.2.11 PARKIMINE: omal kinnistul.

1.3 INSENERTEHNILISED NÕUDED
1.3.1 VEEVARUSTUS: vastavalt projektile.
1.3.2 REOVEEKANALISATSIOON: vastavalt projektile.
1.3.3 SADEMEVEE KANALISATSIOON: vastavalt projektile. Vältida sademevete valgumist naaberkinnistutele.
1.3.4 ELEKTRIVARUSTUS: vastavalt teenusepakkuja tehnilistele tingimustele.
1.3.5 SIDEVARUSTUS: vastavalt teenusepakkuja tehnilistele tingimustele.
1.3.6 VÄLINE TULEKUSTUTUSVESI: vastavalt projektile.

1.4 MUUD NÕUDED
1.4.1 Ehitusloa projekti asendiplaan tuleb vormistada kehtivale geodeetilisele alusplaanile mõõtkavas M 1:500 ning projekteeritav hoone tuleb siduda asendiplaanile näidates ära hoone nurgapunktide koordinaatpaarid L-EST97 koordinaatsüsteemis.
1.4.2 Esitada geodeetiline alusplaan eraldi digitaalselt andmekandjal või e-postiga.
1.4.3 Ehitusloa taotlemiseks esitatav ehitusprojekt kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega, kelle tehnovõrguga liitutakse või kelle tehnovõrgu kaitsevööndis ehitis asub.
1.4.4 Esitatav ehitusprojekt peab vastama 17.07.2015 Majandus – ja taristuministri määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“
1.4.5 Projektis peavad olema välja toodud kasutatavad materjalid ja värvitoonid.
1.4.6 Ehitisega seotud tehnovõrkude ja –rajatiste, juurdepääsuteede ning parkimiskohtade ja haljastuse lahendused tuleb esitada projekti koosseisus.

Pildid, video ja failid

Hanke korraldaja: eraisik ID52693

Pakkumised

Pakkumisi kokku: 5     Keskmine: 1 882 €

Ettevõte Summa Käibemaks Ettemaks Lisatud Vestlus
Private ID42152 4.2 1 295,0 € Ei sisalda Ei sisalda Ei soovi 07.10.2019 0 sõnumit

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID42152 ) :

Firma nimi: ******************** ** ******* **
E-mail: **************************
Telefon: ********
Kontaktisik: ****** *******
Asukoht: ****** *** ******* ******* *** ***** ********
Käive: Andmed puuduvad
Töötajaid: Andmed puuduvad
Asutatud: 2013
MTR: Andmed puuduvad
Maksuvõlg: puudub (seisuga 02.10.2023)

Keskmine hinnang:

4.2
Töökiirus: 12345
Kvaliteet: 12345
Hind: 12345

Hinnanguid: 212
Tehtud tööde pildid: 18

Vestlust saab alustada vaid hanke korraldaja postitades vestluse väljale esimese sõnumi. Vestlus hanke korraldaja ja pakkuja vahel on privaatne, seda ei näe teised kasutajad.

Pakkumise kirjeldus:

Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis (arh-eh osa koos eriosadega)
PAkkumishind sisaldab:
Seletuskiri
Energiaarvutused ja -märgis
Asendiplaan (vajalik geoalus, mille hind eraldi tööna on 450EUR)
Vund ja korruse plaan
Hoone lõige
Hoone vaated
Avatäidete joonised
Jm asjakohased vajalikud joonised

Kooskõlastused ehitusloa saamiseks
Ehitusloa taotluse esitamine KOV

KM ei lisandu
Lisandub riigilõiv 150EUR
Private ID52656 3 240,0 € Hinna sees Hinna sees Ei soovi 08.10.2019 0 sõnumit

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID52656 ) :

Firma nimi: ******* ******* **
E-mail: *********************
Telefon: ********
Kontaktisik: ****** ****
Asukoht: ******** *** *********** ***** ***** ******** *****
Käive: 53427.49
(periood 01.04.2023 - 30.06.2023)
Töötajaid: 4
(seisuga 30.06.2023)
Asutatud: 2014
MTR: Projekteerimine
Maksuvõlg: puudub (seisuga 02.10.2023)
Antud ettevõte pole veel ühtegi hinnangut saanud

Hinnanguid: 0
Tehtud tööde pildid: 30

Vestlust saab alustada vaid hanke korraldaja postitades vestluse väljale esimese sõnumi. Vestlus hanke korraldaja ja pakkuja vahel on privaatne, seda ei näe teised kasutajad.

Pakkumise kirjeldus:

Hind sisaldab arhitektuurset eelprojekti, energiamärgist ja ehitusloa taotlemist projekteerija poolt.
Hind ei sisalda geoalust. (Kui on tarvis lisaks ka geoalust tuleb hinnale lisaks €350.-
Ehitusprojekti vormistus vastavalt standardile "EVS 932:2017 Ehitusprojekt", ning Majandus- ja taristuministri määrusele "Nõuded ehitusprojektile".
Private ID48142 4.9 1 800,0 € Hinna sees Hinna sees 33% 12.10.2019 0 sõnumit

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID48142 ) :

Firma nimi: **** ********** **
E-mail: **********************
Telefon: ********
Kontaktisik: **** ****
Asukoht: ******** *** *** ***** ******** *****
Käive: 24769.41
(periood 01.04.2023 - 30.06.2023)
Töötajaid: 1
(seisuga 30.06.2023)
Asutatud: 2018
MTR: Projekteerimine
Maksuvõlg: puudub (seisuga 02.10.2023)

Keskmine hinnang:

4.9
Töökiirus: 12345
Kvaliteet: 12345
Hind: 12345

Hinnanguid: 8
Tehtud tööde pildid: 15

Vestlust saab alustada vaid hanke korraldaja postitades vestluse väljale esimese sõnumi. Vestlus hanke korraldaja ja pakkuja vahel on privaatne, seda ei näe teised kasutajad.

Pakkumise kirjeldus:

Pakkumine sisaldab:
Arhitektuurset eelprojekti ehitusloa taotluse mahus (seletuskiri, asendiplaan eelprojekti tehnovõrkudega, hoone põhiplaan, katuse plaan, vaated, lõige, avatäidete spetsifikatsioonid, 3D visualiseeringud ja vajadusel piirde/värava joonis), arvutuslikku energiamärgist. Vajadusel ametkondade märkuste korrigeerimist ehitusloa saamiseni ja nõu andmist ehituse käigus tekkivatele küsimustele.

Pakkumine ei sisalda:
ehitusloa taotluse riigilõivu maksumust. (tasub tellija)
Vajadusel uuringute või ekspertiiside maksumusi (tasub tellija)
topo-geodeetilist alusplaani ja puurkaevu projekti (pakkuja saab nende korraldamisel vajadusel abiks olla)

Vajalikud lähtematerjalid: (pakkuja saab korraldamisel vajadusel abiks olla)
kehtiv topo-geodeetiline alusplaan
kehtivad projekteerimistingimused
KOV kooskõlastatud puurkaevu asukoht
tellijapoolne läheülesanne (ruumiprogramm, idee, visand, inspiratsioonipildid jms)

Arhitektuurse osa vormistamine kaks kuni neli nädalat. Vajadusel ametkondade märkuste parandamine nädal kuni kaks olenevalt märkuste mahust. Tähtajad täpsustatakse lepinguga.
Töö alustamise aeg esimesel võimalusel. Täpsustatakse lepinguga.
Töö tasumine. kolmandik lepingu sõlmimisel, kolmandik ehitusprojekti esitamisel KOV'sse läbi ehitusregistri ja kolmandik ehitusloa saamisel. Täpsustatakse lepinguga.

Pakkuja omab kehtivat kutsetunnistust ja majandustegevusteadet projekteerimise tegevusalal.
Pakkuja omab ligi kümne aastast kogemust puidust tehasemajade arhitektuursel projekteerimisel ning ligi viie aastast kogemust elukondlike hoonete ehitusloa projektide vormistamisel, ehituslubade taotlemisel ning suhtlemisel asjakohaste ametkondadega ehitusloa menetlemise käigus erinevates KOV'des.

Soovi korral eraldi kokkuleppel arhitektuurse ja teiste projektiosade projektid põhiprojekti staadiumis.

Töö antakse üle paberil kahes eksemplaris ning digikujul PDF ja DWG failidena.

Märkused:
Hinnapakkumine sisaldab eelpool nimetatud projekti koostamist vastavalt Tellija soovidele ja muudatuste tegemist projekteerimistööde käigus. Pärast eskiisi kooskõlastamist tehtavad muudatused lepitakse Tellija ja Töövõtja vahel kokku eraldi kokkuleppega. Lisatööd, mis ei ole arvatud hinnapakkumise sisse, maksustatakse vastavalt lepingus märgitule. Projekteerimistöödele antava garantii kestus on 2 aastat arvestades ehitusobjekti ekspluatatsiooni andmise päevast. Pakkumises mittesisalduvad tööd lepitakse poolte
vahel kokku vajadusel täiendavalt. Töö hind võib muutuda eelläbirääkimiste käigus, kui täpsustub töö maht ja sisu.
Private ID49405 4.4 1 900,0 € Ei sisalda Ei sisalda Ei soovi 17.10.2019 0 sõnumit

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID49405 ) :

Firma nimi: **** ******* **
E-mail: ******************
Telefon: *******
Kontaktisik: ***** *****
Asukoht: ****** **** ******** ********
Käive: 0.00
(periood 01.04.2023 - 30.06.2023)
Töötajaid: 1
(seisuga 30.06.2023)
Asutatud: 2016
MTR: Projekteerimine
Maksuvõlg: puudub (seisuga 02.10.2023)

Keskmine hinnang:

4.4
Töökiirus: 12345
Kvaliteet: 12345
Hind: 12345

Hinnanguid: 6
Tehtud tööde pildid: 24

Vestlust saab alustada vaid hanke korraldaja postitades vestluse väljale esimese sõnumi. Vestlus hanke korraldaja ja pakkuja vahel on privaatne, seda ei näe teised kasutajad.

Pakkumise kirjeldus:

Ehitusprojekt ehitusloa taotlemiseks vajalikus eelprojekti mahus, vastavalt normidele ja standartidele ning Teie kirjeldusele. Kõik kooskõlastused ja asjaajamised kuni ehitusloani. Vajadusel konsultatsioonid ja mõõdistamine.. Projekt hõlmab kõike, mis on ette nähtud eelprojektis. Projekt digataalselt Teile sobivates formaatides, 3D-visualiseering..
Riigilõivud, kooskõlastustasud, eriosade projektid, geoalus pole pakkumishinnas.
Ettevõtte pole käibemaksukohuslane.
Private Crown ID46826 4.7 1 175,0 € Ei sisalda Ei sisalda Ei soovi 21.10.2019 0 sõnumit

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID46826 ) :

Firma nimi: Evox OÜ
E-mail: evox@evox.ee
Telefon: 53739326
Kontaktisik: Aivar Laane
Asukoht: Leetpõõsa 16, Vahi, 60534 Tartu maakond, Eesti
Käive: 0.00
(periood 01.04.2023 - 30.06.2023)
Töötajaid: 2
(seisuga 30.06.2023)
Asutatud: 2017
MTR: Projekteerimine
Maksuvõlg: puudub (seisuga 02.10.2023)

Keskmine hinnang:

4.7
Töökiirus: 12345
Kvaliteet: 12345
Hind: 12345

Hinnanguid: 62
Tehtud tööde pildid: 7

Vestlust saab alustada vaid hanke korraldaja postitades vestluse väljale esimese sõnumi. Vestlus hanke korraldaja ja pakkuja vahel on privaatne, seda ei näe teised kasutajad.

Pakkumise kirjeldus:

*Eelprojekti vormistamine elamule joonised (vaated , lõige, korruste plaanid, vund. plaan avatäited ) koos seletuskirjaga.
*Energiamärgis
*Kooskõlastamised, asjaajamine
*Ehitusloa taotlemine elamule
*Asendiplaan (kui vajalik geoalus, hind ca 325 EUR )
*Firma ei ole km kohuslane

Täpsustavad küsimused oodatud

Küsimused hanke korraldajale

Küsimus: private ID48142   08.10.2019 23:55
Kas tuleb tehnovõrkudega liitumisi? Puurkaevu rajamist?

Milline on kavandatav kütteviis?

Teavita reeglite rikkumisest

Korraldaja vastus: 09.10.2019 08:27

Elektriliitumine on olemas. Puurkaev on vaja rajada. Kavas on paigaldada maaküte.

Teavita reeglite rikkumisest

Küsimus: private ID48142   09.10.2019 20:43
Puurkaevu projekti ja geoaluse tellite ise eraldi või peaks olema selle hanke mahus?

Teavita reeglite rikkumisest

Korraldaja vastus: 10.10.2019 08:08

Hetkel on plaanis eraldi tellida, kuid võib juurde lisada ka nende hinnad.

Teavita reeglite rikkumisest

Lisa küsimus

Lisa küsimus

Minu pakkumine

%

Reeglid

Pakkumise kirjelduse väli on mõeldud pakkumise detailsemaks lahti kirjutamiseks. Pikema teksti mugavaks sisestamiseks klikkige kasti paremal ülaservas oleval ikoonil.
Pakkumist tehes on keelatud postitada enda kontaktandmeid (nimi, telefon, aadress jne). Me jälgime ja analüüsime pakkumisi, et vältida pettuseid ja reeglite rikkumisi.
Rikkumise puhul kasutajakonto blokeeritakse.

 

Arvuta remondilaenu kuumakse

Summa

3000 EUR 20000 EUR
EUR

Periood

6 kuud 72 kuud

Kust leida materjale või tööriistu töö teostamiseks?

"Ehitusprojektid" valdkonnaga seotud tooted

Teisi töid samas valdkonnas

Valdkonnas "Ehitusprojektid" on 12 aktiivset tööd

Ehitusteatis ,ehitusprojekt ja kõik vajalikud kooskõlastused 60m2 ja 30m2 majakestele.

Asukoht: Harjumaa, Vaskjala
Aega jäänud: 1p 19h
Tehtud pakkumisi: 7

Kortermaja rekonstrueerimise projekt

Asukoht: Harjumaa, Haiba
Aega jäänud: 18p 19h
Tehtud pakkumisi: 4

Vanemad teated:

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge
 
Minu pakkumine
%

Reeglid

Pakkumise kirjelduse väli on mõeldud pakkumise detailsemaks lahti kirjutamiseks. Pikema teksti mugavaks sisestamiseks klikkige kasti paremal ülaservas oleval ikoonil.
Pakkumist tehes on keelatud postitada enda kontaktandmeid (nimi, telefon, aadress jne). Me jälgime ja analüüsime pakkumisi, et vältida pettuseid ja reeglite rikkumisi.
Rikkumise puhul kasutajakonto blokeeritakse.