+ Lisa oma töö      

Otsid ehitajat "Projekteerimine" valdkonnast?

Parima pakkumise ja teostaja leidmiseks lisa hange.

Hanke korraldaja hankele võitjat ei valinud.

Korraldaja põhjendus: Tuli parem pakkumine väljastpoolt hange.ee

ERAMU JA KÕRVALHOONE PROJEKT EHITUSLOA SAAMISEKS

ID 50125

415 vaatamist

Prindi

  • check Pakkumiste tegemine
    kuni 12.02.2020
  • check Võitja valik kuni
    19.02.2020
  • 3 Töö teostamine
    ja hinnang
Hanke lõpp: K, 12. veebruar, 2020
Maakond: Harjumaa
Muu asula: Saku vald
Tööde algus: K, 29. jaanuar, 20 (Soovituslik)
Tööde lõpp: T, 11. veebruar, 20 (Soovituslik)
Ehitusmaterjalid: Hanke korraldaja poolt

Tööde kirjeldus

Hanke sisuks on ühepereelamu ja kõrvalhoone eelprojekti koostamine ja ehitusloa taotlemine.

Maja on ühe kordne , aeroc 500 plokist.

Vaja on koostada:

*Eelprojekt

*Energiamärgis

*Ehitusloa taotlemine, vajadusel märkuste korrigeerimine.

Vastavate kooskõlastuste tegemist, et vald väljastaks ehitusloa.


Olemas on värske geodeetiline alusplaan.

Projekteerimistingimused on valla poolt väljastatud .
Krundi suurus 1,8 ha ,millest 10% on elamumaa.

1820m2 - le peab lisaks ära mahutama puurkaev (projekti teeb puurimis firma) ja oma puhasti

(pakkumine võiks sisaldada oma puhasti projekti).


 Arhitektuursed nõuded
3.1. Maksimaalne korruselisus üksikelamul kaks.
3.2. Suurim lubatud kõrgus maapinnast üksikelamul kuni 9 m, abihoonetel kuni 6 m.
3.3. Katuste kalded 0o - 45o. Hoonete põhimahus soovitatav viil-, kelp- või kaldkatus.


3.4. Hoone välisviimistluses kasutada naturaalseid materjale: puit, krohv või kivi.
3.5. Piirdeaed peab olema läbipaistev, lubatud kõrgusega kuni 2,0 m. Projekti koosseisus esitada piirdeaia ja väravate joonis.
3.6. Hoone minimaalne tulepüsivuse aste: TP3. Tehnovarustuse ja keskkonnakaitselised nõuded
4.1. Asendiplaanil näidata kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad ning vee-, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse lahendus. Tehnovõrkude valdajatelt võtta vajadusel täiendavad tehnilised tingimused.
4.2. Veevarustus lahendada lokaalse puurkaevu baasil. Vältida potentsiaalseid reostusallikaid veevõtukoha hooldusalas R 10 m. Enne puurkaevu projekteerimist esitada vallavalitsusele kavandatava puurkaevu asukoha kooskõlastuse taotlus.
4.3. Reovee kanaliseerimiseks paigaldada kinnistule sertifitseeritud kogumismahuti. Omapuhasti rajamisel esitada hoonete ehitusprojekti koosseisus eriala spetsialisti poolt koostatud omapuhasti ehitusprojekt koos ehitusteatisega. Kui omapuhasti kuja või imbväljaku mõjuala (R 50 m) jääb naaberkinnistule, kooskõlastada lahendus naaberkinnistu omanikuga. 4.4. Situatsiooniskeemil näidata lähim tuletõrje veevõtukoht. Vajadusel lahendada tuletõrje veevarustus lokaalselt.
4.5. Säilitada maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus.
4.6. Asendiplaanil näidata jäätmemahuti asukoht.  Projekti koosseis ja vormistamine
5.1. Ehitusprojekt koostada või kontrollida vastavat, kehtivat arhitekti kutsepädevust omava juriidilise või füüsilise isiku poolt.
5.2. Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile¹“.
5.3. Ehitusprojekti vormistamisel juhinduda standardist EVS 932:2017 Ehitusprojekt.
5.4. Asendiplaan vormistada aktuaalsel geodeetilisel alusplaanil mõõdus M 1:500, mis kajastab naabruskonna ehitisi ja rajatisi vähemalt 15 m ulatuses väljaspool planeeritavat õueala.
5.5. Ehitusprojekti kausta lisada situatsiooniskeem M 1:10000, projekteerimistingimused, tähistatud õuealaga katastriüksuse plaan ja kooskõlastatud eskiislahendus.
5.6. Ehitusprojekti koosseisus esitada majandus- ja taristuministri 30.04.2015 määrusele nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele¹“ vastav energiamärgis, mis on kantud ehitisregistrisse energiamärgise andja poolt.  Kooskõlastused
6.1. Arhitektuurne eskiislahendus kooskõlastada Saku Vallavalitsuse arhitektiga.
6.2. Ehitusprojekt kooskõlastada tehnilised tingimused väljastanud asutuste ja ettevõtetega. 6.3. Kooskõlastused ja seisukohad projekti kohta esitada ehitusprojekti koosseisus.
6.4. Ehitusprojekt kooskõlastatakse ehitusloa menetluse käigus vajadusel:
6.4.1. Päästeametiga;
6.4.2. Põllumajandusametiga;
6.4.3. puudutatud tehnovarustuse trasside valdajatega; 6.4.4. Saku Vallavalitsuse spetsialistidega;
6.4.5. puudutatud naaberkinnistute omanikegaPildid ja failid

Hanke korraldaja: eraisik ID53528
Korraldaja kontaktandmeid näeb hanke võitja või paketi omanik .

Pakkumised

Pakkumisi kokku: 4     Keskmine: 1 655 €

Ettevõte Summa Käibemaks Ettemaks Lisatud Vestlus
Private ID42152 4.5 1 600,0 € Ei sisalda Ei sisalda Ei soovi 29.01.2020 2 sõnumit

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID42152 ) :

Firma nimi: ******************** ** ******* **
E-mail: **************************
Telefon: ********
Kontaktisik: ****** *******
Asukoht: ****** *** ******* ******* *** ***** ********
Käive: Andmed puuduvad
Töötajaid: Andmed puuduvad
Asutatud: 2013
MTR: Andmed puuduvad

Keskmine hinnang:

4.5
Töökiirus: 12345
Kvaliteet: 12345
Hind: 12345

Hinnanguid: 79
Tehtud tööde pildid: 9

Vestlust saab alustada vaid hanke korraldaja postitades vestluse väljale esimese sõnumi. Vestlus hanke korraldaja ja pakkuja vahel on privaatne, seda ei näe teised kasutajad.

Pakkumise kirjeldus:

Üksikelamu ja saunamaja ehitusprojekt eelprojekti staadiumis (arh-eh osa koos eriosadega)
PAkkumsihind sisaldab:
Seletuskiri
Energiamärgis
Asendiplaan
Vund plaan
Korruse plaan
KAtuse plaan
Hoone lõige
Hoone vaated
Avatäidete joonised
reovete puhasti joonis
jm asjakohsed vajalikud joonised

Kooskõlastused ehitusloa saamiseks
Ehitusloa taotluse esitamine KOV

KM ei lisandu
LIsandub riigilõiv 150EUR, saunamaja riigilõivuvaba, kuna ehitisealune pind kuni 60m2
Private ID48142 4.9 1 920,0 € Hinna sees Hinna sees 20% 31.01.2020 0 sõnumit

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID48142 ) :

Firma nimi: ********* **
E-mail: *****************
Telefon: ********
Kontaktisik: **** ****
Asukoht: ******** ********
Käive: 2066.66
(periood 01.01.2020 - 31.03.2020)
Töötajaid: Andmed puuduvad
Asutatud: 2018
MTR: Projekteerimine

Keskmine hinnang:

4.9
Töökiirus: 12345
Kvaliteet: 12345
Hind: 12345

Hinnanguid: 4
Tehtud tööde pildid: 8

Vestlust saab alustada vaid hanke korraldaja postitades vestluse väljale esimese sõnumi. Vestlus hanke korraldaja ja pakkuja vahel on privaatne, seda ei näe teised kasutajad.

Pakkumise kirjeldus:

Pakkumine sisaldab:
Maja ja sauna arhitektuurset eskiisi koos KOV kooskõlastamisega (800€+km), maja ja sauna arhitektuurset eelprojekti ehitusloa taotluse mahus (seletuskiri, asendiplaan eelprojekti tehnovõrkudega, hoone põhiplaanid, katuse plaan, vaated, lõige, 3D visualiseeringud ja vajadusel piirde/värava joonis, energiamärgis) (800€+km), vajadusel ametkondade märkuste korrigeerimist ehitusloa saamiseni. Vajadusel nõu andmist ehituse käigus tekkivatele küsimustele.

Pakkumine ei sisalda:
Ehitusloa taotluse riigilõivude maksumusi. (tasub tellija)
Juhul kui nõutakse, siis vajaminevate uuringute või ekspertiiside maksumusi (tasub tellija)

Vajalikud lähtematerjalid:
kehtiv topo-geodeetiline alusplaan
kehtestatud projekteerimistingimused
tellijapoolne läheülesanne (ruumiprogramm, idee, visand, inspiratsioonipildid jms)

Omapuhasti projekti jaoks võetakse pakkumised jooksvalt pärast kooskõlastatud eskiislahenduse valmimist.

Töö alustamise aeg esimesel võimalusel. Täpsustatakse lepinguga.
Töö tasumine. 20% lepingu sõlmimisel, 20% eskiisprojekti esitamisel KOV'sse, 20% eskiisprojekti kooskõlastamisel KOV's, 20% eelprojekti esitamisel läbi ehitusregistri ja 20% ehitusloa saamisel. Tähtajad täpsustatakse lepinguga.

Pakkuja omab kehtivat kutsetunnistust ja majandustegevusteadet projekteerimise tegevusalal.
Pakkuja omab ligi viie aastast kogemust elukondlike hoonete ehitusloa projektide vormistamisel, ehituslubade taotlemisel ning suhtlemisel asjakohaste ametkondadega ehitusloa menetlemise käigus erinevates KOV'des.

Soovi korral eraldi kokkuleppel arhitektuurse ja teiste projektiosade projektid põhiprojekti staadiumis.

Töö antakse üle paberil kahes eksemplaris ning digikujul PDF ja DWG failidena.
Private ID49405 1 700,0 € +/- 10% Ei sisalda Ei sisalda Ei soovi 06.02.2020 0 sõnumit

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID49405 ) :

Firma nimi: **** ******* **
E-mail: ******************
Telefon: *******
Kontaktisik: ***** *****
Asukoht: ****** **** ******** ********
Käive: Andmed puuduvad
Töötajaid: 1
(seisuga 31.03.2020)
Asutatud: 2016
MTR: Projekteerimine
Antud ettevõte pole veel ühtegi hinnangut saanud

Hinnanguid: 0
Tehtud tööde pildid: 19

Vestlust saab alustada vaid hanke korraldaja postitades vestluse väljale esimese sõnumi. Vestlus hanke korraldaja ja pakkuja vahel on privaatne, seda ei näe teised kasutajad.

Pakkumise kirjeldus:

Ehitusprojektid ehitusloa taotlemiseks vajalikus eelprojekti mahus, vastavalt normidele ja standartidele ning Teie kirjeldusele. Kõik kooskõlastused ja asjaajamised kuni ehitusloani. Vajadusel konsultatsioonid. Projektid hõlmavad kõike, mis on ette nähtud eelprojektis. Projektid digataalselt Teile sobivates formaatides, 3D-visualiseering..
Riigilõivud, kooskõlastustasud, geoalus pole pakkumishinnas.
Ettevõtte pole käibemaksukohuslane.
Private ID46826 4.7 1 400,0 € Ei sisalda Ei sisalda Ei soovi 12.02.2020 0 sõnumit

Ettevõtte lühiinfo (vaata täisprofiili ID46826 ) :

Firma nimi: **** **
E-mail: ************
Telefon: ********
Kontaktisik: ***** *****
Asukoht: ****** ********
Käive: Andmed puuduvad
Töötajaid: Andmed puuduvad
Asutatud: 2017
MTR: Ehitise audit, Projekteerimine

Keskmine hinnang:

4.7
Töökiirus: 12345
Kvaliteet: 12345
Hind: 12345

Hinnanguid: 17
Tehtud tööde pildid: 7

Vestlust saab alustada vaid hanke korraldaja postitades vestluse väljale esimese sõnumi. Vestlus hanke korraldaja ja pakkuja vahel on privaatne, seda ei näe teised kasutajad.

Pakkumise kirjeldus:

*Eelprojekti vormistamine elamule ja abihoonele: joonised (vaated , lõige, korruste plaanid, vund. plaan avatäited ) koos seletuskirjaga.
*Energiamärgis
*Kooskõlastamised, asjaajamine
*Ehitusloa taotlemine elamule
*Ehitusteatis abihoonele
*Firma ei ole km kohuslane

Täpsustavad küsimused oodatud

Küsimused hanke korraldajale

Küsimus: private ID48142   31.01.2020 09:59
Kas kaasa pandud plaanijoonised on täpseks järgimiseks või on see soovituslik ruumiprogrammi nägemiseks? Pean silmas pigem elamu plaani, mida oleks võimalik veel ratsionaliseerida.

Teavita reeglite rikkumisest

Korraldaja vastus: 31.01.2020 10:15

See on jah pigem meie jaoks. Alati võib muuta.

Teavita reeglite rikkumisest

Lisa küsimus

Lisa küsimus

Minu pakkumine

%
%

Reeglid

Pakkumise kirjelduse väli on mõeldud pakkumise detailsemaks lahti kirjutamiseks. Pikema teksti mugavaks sisestamiseks klikkige kasti paremal ülaservas oleval ikoonil.
Pakkumist tehes on keelatud postitada enda kontaktandmeid (nimi, telefon, aadress jne). Me jälgime ja analüüsime pakkumisi, et vältida pettuseid ja reeglite rikkumisi.
Rikkumise puhul kasutajakonto blokeeritakse.

 

Kasutajad, kes vaatasid seda hanget, vaatasid ka neid:

Eramu vundament, kandvad seinad ja õõnespaneel lagi

Asukoht: Viljandimaa, Viljandi
Aega jäänud: 13p 5h

Ahju renoveerimine/ehitus eluhoones Harjumaal.

Asukoht: Harjumaa, Harku vald
Aega jäänud: 12p 22h

Eratee ehitusprojekt

Asukoht: Tartumaa
Aega jäänud: 12p 20h

419 firmat valdkonnast "Projekteerimine":

Vaata kõiki

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Sulge
 
Minu pakkumine
%
%

Reeglid

Pakkumise kirjelduse väli on mõeldud pakkumise detailsemaks lahti kirjutamiseks. Pikema teksti mugavaks sisestamiseks klikkige kasti paremal ülaservas oleval ikoonil.
Pakkumist tehes on keelatud postitada enda kontaktandmeid (nimi, telefon, aadress jne). Me jälgime ja analüüsime pakkumisi, et vältida pettuseid ja reeglite rikkumisi.
Rikkumise puhul kasutajakonto blokeeritakse.